2023

p.č Názov výberového konania Podmienky Zápisnica/iné
1. Výberové konanie - príslušník mestskej polície Podmienky Zápisnica
2. Výberové konanie - referent spoločného stavebného úradu Podmienky Neúspešné
3. Výberové konanie - referent podateľne a registratúry Podmienky Zápisnica
4. Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa Podmienky Zápisnica
5. Výberové konanie - kronikár Podmienky

Neúspešné

6. Výberové konanie - projektový referent Podmienky

Zápisnica

7. Výberové konanie - vedúci zariadenia sociálnych služieb Podmienky

Zápisnica

8. Výberové konanie - miestna občianska a preventívna služba Podmienky Zápisnica
9. Výberové konanie - kuchár/kuchárka Podmienky Zápisnica
10. Výberové konanie - pomocný kuchár/kuchárka Podmienky Zápisnica
11. Výberové konanie - opatrovateľka Podmienky Zápisnica
12. Výberové konanie - referent stravovacej prevádzky Podmienky Zápisnica
13. Výberové konanie - náčelník mestskej polície Podmienky Zápisnica
14. Výberové konanie - príslušník mestskej polície Podmienky Zápisnica
15. Výberové konanie - riaditeľ/ka Centra voľného času Podmienky  
16. Výberové konanie - pracovník kamerového systému Podmienky  

 

 

 

Nastavenia cookies