2023

p.č Názov výberového konania Podmienky Zápisnica/iné
1. Výberové konanie - príslušník mestskej polície Podmienky Zápisnica
2. Výberové konanie - referent spoločného stavebného úradu Podmienky Neúspešné
3. Výberové konanie - referent podateľne a registratúry Podmienky Zápisnica
4. Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa Podmienky Zápisnica
5. Výberové konanie - kronikár Podmienky

Neúspešné

6. Výberové konanie - projektový referent Podmienky

Zápisnica

7. Výberové konanie - vedúci zariadenia sociálnych služieb Podmienky

Zápisnica

 

Nastavenia cookies