2020

P.č Názov výberového konania Podmienky Zápisnica/Iné
1. Výberové konanie - člen miestnej občianskej poriadkovej služby  Podmienky  Zápisnica
2. Výberové konanie - príslušník mestskej polície  Podmienky  Oznámenie
3. Výberové konanie - hlavný kontrolór mesta Stará Ľubovňa  Podmienky  Zápisnica
4. Výberové konanie - riaditeľ Materskej školy Tatranská, Stará Ľubovňa  Podmienky  Zápisnica
5. Výberové konanie - príslušník mestskej polície - opakované  Podmienky  Zápisnica
6. Výberové konanie - projektový referent  Podmienky  Zápisnica
7. Výberové konanie - referent správy majetku mesta  Podmienky  Oznámenie
8. Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy Podsadek  Podmienky  Zápisnica
9. Výberové konanie - vedúci spoločného obecného úradu  Podmienky  Zápisnica
10. Výberové konanie - referent spoločného obecného úradu  Podmienky  Zápisnica

 

Nastavenia cookies