2018

 P.č. Názov   Podmienky súťaže  Zápisnica
1. Pozemok CKN 4274/240 (Mierová ul., Stará Ľubovňa) podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf
2. Stavba súp. č. 524 a pozemok CKN 909 (bývalý archív) podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf 
3. Poľnohospodárska pôda v k. ú. Kolačkov podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf
4. Pozemok CKN 6249 (Nad Kalváriou) podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
5. Pozemok CKN 1421/4 a CKN 1421/5 (Továrenská ul., Stará Ľubovňa) podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
6. Byt č. 4 na Levočskej ul.č. 38, Stará Ľubovňa s príslušenstvom a podielom na pozemkoch  podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
7. Byt č. 202 na Levočskej ul. č. 38, Stará Ľubovňa s príslušenstvom a podielom na pozemkoch  podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
8. Byt č. 206 na Levočskej ul. č. 38, Stará Ľubovňa s príslušenstvom a podielom na pozemkoch  podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
9. Pozemok CKN 3470/373, CKN 3470/374 a CKN 3470/381 (ul. 17. novembra, Stará Ľubovňa)  podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf

 

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies