2019

 

 P.č. Názov  Podmienky súťaže  Zápisnica
1. Pozemok CKN 3470/374 (ul. 17. novembra, Stará Ľubovňa) podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
2. Byt č. 202 na Levočskej ul. č. 38, Stará Ľubovňa s príslušenstvom a podielom na pozemkoch podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
3. Poľnohospodárska pôda v k. ú. Kolačkov podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
4. Rodinný dom č. 1222 v Podsadku s pozemkami CKN 4161/1, CKN 4161/3 a CKN 4161/2 podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
5. Technologické stroje, zariadenia a chladiaca technológia ľadu na zimný štadión podmienky súťaže.pdf  zápisnica.pdf
6. Rodinný dom č. 157 na ul. SNP, Stará Ľubovňa s pozemkom CKN 431 podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf
7. Rodinný dom č. 1222 s pozemkami v Podsadku podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf 
8. Pozemok CKN 6249 (Nad Kalváriou)  podmienky súťaže.pdf zápisnica.pdf 
Nastavenia cookies