2021

 P.č. Názov   Podmienky súťaže  Zápisnica
 1.  OVS - Technológia zimného štadióna podmienky súťaže.pdf  zápisnica 
 2.  OVS - Rodinný dom č. 157 na ul. SNP, Stará Ľubovňa s pozemkom CKN 431 podmienky súťaže.pdf  zápisnica 
  3.   OVS - Pozemky nad Kalváriou podmienky súťaže.pdf  zápisnica 
4.  OVS - Rodinný dom č. 157 na ul. SNP, Stará Ľubovňa s pozemkom CKN 431 podmienky súťaže.pdf zápisnica 
5.  OVS - Byt č. 20 na ul. 1. mája 563/5  podmienky súťaže.pdf   zápisnica  

 

 

 

Nastavenia cookies