Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 Oznámenie pre zamestnancov rozpočtových organizáciípríspevkoveorganizácie a obchodných spoločností zriadených Mestom Stará Ľubovňa

Vzhľadom na aktuálne platné všeobecné záväzné právne predpisy a v zmysle § 10 ods.4 zákona č.54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovoznámenia na protispoločenskú činnosť na úrovni mesta a organizácií v jezriaďovateľskej pôsobnosti, ako zamestnanci ablízke osoby zamestnancov máte možnosť oznamovať nasledovne:

  • -  mailom na mailovú adresukontrolor@staralubovna.sk,

  • -  poštou alebo osobne do podateľneMesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Hlavný kontrolór

    mesta, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa,
    ústne – osobne do záznamu zodpovednej osobHlavného kontrolóra Mesta Stará

    Ľubovňa, na Mestskom úrade v Starej ĽubovniObchodná 1, Stará Ľubovňa.

Nastavenia cookies