20.7.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti  

Adresát písomnosti: Tibor Kriššák

bytom: 064 01 Stará Ľubovňa 

 

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Tiborovi Kriššákovi

doručenie listovej zásielky zo dňa 14.07.2022 a uloženie zásielky na Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov v kancelárii č. 511.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť   v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 20.07.2022

K stiahnutiu

Publikované: 20.7.2022 | Aktualizácia: 20.7.2022 | Zobrazené: 91

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies