23.5.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Pavol Kulik, bytom Stará Ľubovňa

Verejná vyhláška

o oznámení miesta uloženia písomnosti 

 

Adresát písomnosti: Pavol Kulik

bytom: 064 01 Stará Ľubovňa 

 

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateteľov SR

oznamuje

Pavlovi Kulikovi, bytom Stará Ľubovňa,

doručenie listovej zásielky zo dňa 13.05.2022 a uloženie zásielky na Daňovom úrade Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa v kancelárii č. 304.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť   v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Starej Ľubovni dňa 23.05.2022

K stiahnutiu

Publikované: 23.5.2022 | Aktualizácia: 23.5.2022 | Zobrazené: 167

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies