Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.04.2023
Rozhodnutie o zámere 11.04.2023
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 06.04.2023
Verejná vyhláška-Rozhodnutie o umiestnení stavby-Stará Ľubovňa-BD-NN 06.04.2023
Výberové konanie - projektový referent 05.04.2023
Rozhodnutie o odvolaní-OÚ Prešov-Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SĽ 05.04.2023
Zverejnenie - Ján Rybák 04.04.2023 Zverejnenie - Ján Rybák - 202.16 kB
zverejnenie - Pavol Kulik 04.04.2023 mesto-star-lubovna-pavol-kulik - 202.49 kB
Informácia o začatí správnych konaní 31.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 16.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 06.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 03.03.2023
Informácia o začatí správnych konaní 02.03.2023
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Za vodou 14, Stará Ľubovňa 28.02.2023
Informácia o začatí správnych konaní 27.02.2023
VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk - vyhlásené 24.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 22.02.2023
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 23.02.2023 17.02.2023
Výberové konanie - kronikár 14.02.2023
Vyhlásenie výberového konania VPS SL, s.r.o., r.s.p. - správca mestskej plavárne 14.02.2023
Návrh VZN č. 73, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk a ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk 06.02.2023
Informácia o začatí správnych konaní 31.01.2023
Zverejnenie - Pavol Kulik 30.01.2023
Oznam o zmene termínu zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 26.01.2023
Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 11.01.2023
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Dávid Grech 05.01.2023 Zverejnenie David Grech - 68.93 kB
Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 22.12.2022
Zverejnenie verejnej vyhlášky - Václav Vašulín 19.12.2022
VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku k 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 16.12.2022
VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty - účinné od 01.01.2023 16.12.2022
Vyvesenie verejnej vyhlášky - Tibor Kriššák 14.12.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 15.12.2022 09.12.2022
Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 06.12.2022
Zápisnica z ustanovujúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.11.2022 02.12.2022
Výberové konanie č. 2 - odborný zamestnanec, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 01.12.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 30.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 29.11.2022
Návrh zmeny VZN č. 54 o verejnom poriadku a verejnej čistoty 29.11.2022
Rozhodnutie - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov 23.11.2022
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca MsZ v Starej Ľubovni 18.11.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 18.11.2022
Oznam_o_vyberovom_konani_SL_AOPKC 14.12. 16.11.2022
Rozhodnutie OÚ SL-Odbor st. o ŽP-pre zmenu navrhovanej činnosti HOSPIC 15.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-Rozšírenie plochy bytu o podkrovné priestory-1.mája 5-Lukačovský 14.11.2022
Verejná vyhláška-Rozhodnutie-Dodatočné povolenie a povolenie užívania stavby-Záhradný domček-Krett 14.11.2022
Verejná vyhláška-Stavebné povolenie-SOŠT SĽ-Príprava pre zabezpečenie zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, SĽ 14.11.2022
ZŠ Levočská-Ponukové konanie-Prenájom nebytových priestorov-Školský bufet 14.11.2022
Nastavenia cookies