Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
ZŠ Levočská-Ponukové konanie-Prenájom nebytových priestorov-Školský bufet 14.11.2022
Návrh VZN č. 72, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok trhového miesta, Popradská 71 - OD Kaufland 11.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 09.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 07.11.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Štefan Imrich 04.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení ÚK o umiestnení stavby 02.11.2022
Výberové konanie - MŠ Tatranská_špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg 02.11.2022
Informácia o začatí správnych konaní 31.10.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 28.10.2022
VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 27.10.2022
VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 27.10.2022
Oznam o výberovom konaní - Koordinátor komunitných aktivít 17.10.2022
OZNÁMENIE o doručení písomnosti - Silvia Kokyová 14.10.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 20.10.2022 13.10.2022
Oznámenie - HOSPIC 07.10.2022
OZNAM - Predaj dedičstva po nariadení likvidácie mimo dražby_ Vyhlásenie ponukového konania 06.10.2022
Návrh VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska, Školská 2, Podolínec ako súčasť ZUŠ J. Melkoviča 03.10.2022
Návrh zmeny VZN č. 69 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 03.10.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 03.10.2022
Verejná vyhláška 03.10.2022
Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie 03.10.2022
Zoznam kandidátov za predsedu PSK a do zastupiteľstva PSK 28.09.2022
VZN č. 70 - Trhový poriadok trhoviska - areál futbalového štadióna 28.09.2022
VZN č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb 28.09.2022
Zápisnica z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 28.09.2022
Informácia o začatí správnych konaní 26.09.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Štefan Grech 23.09.2022
Výberové konanie - kuchár/ka v ŠJ - MŠ Vsetínska 21.09.2022
Oznámenie o zámere 19.09.2022
Oznam o rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.09.2022 14.09.2022
NÁVRH VZN č. 70 - Trhový poriadok trhoviska - areál futbalového štadióna 06.09.2022
Výzva na vykonanie výrubu 30.08.2022
Informácia o začatí správnych konaní 26.08.2022
Zrušenie zákazu využívania lesov verejnosťou 26.08.2022
Informácia o začatí správnych konaní 24.08.2022
Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 24.08.2022
Verejná vyhláška_Výzva na vyjadrenie k odvolania proti rozhodnutiu č. 149-2022-Ša_Tokarčík, Tokarčíková 24.08.2022
Stavebné konanie - Mgr. Ľudovít Slodičák - oznámenie 24.08.2022
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania stavby - Záhradný domček - Petrusová 23.08.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti - Tibor Kriššák 22.08.2022
Návrh zmeny VZN č. 63 - zmena k 1.11.2022 19.08.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania - Kundľa, Kundľová 11.08.2022
Verejná vyhláška - Prerušenie územného konania - Prepojenie ulíc Popradská, Továrenská v meste SĽ 11.08.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK" 09.08.2022
Výsledok prešetrenia petície 09.08.2022
Výberové konanie - zdravotnícky pracovník, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 02.08.2022
Výberové konanie č. 3 - pedagogický asistent, MŠ Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 01.08.2022
Zákaz využívania lesov verejnosťou 21.07.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA_OZNÁMENIE miesta uloženia písomnosti_Tibor Kriššák 20.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 20.07.2022
Nastavenia cookies