11.1.2023

Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Mesto Stará Ľubovňa ako poskytovateľ finančných prostriedkov v súlade s ust. § 9aa ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej zverejňuje na úradnej tabuli návrh zmluvy o financovaní pred jej uzatvorením.

K stiahnutiu

Publikované: 11.1.2023 | Zobrazené: 238

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies