20.11.2020

Ponukové konanie - ZŠ Levočská

 Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa

vyhlasuje

PONUKOVÉ KONANIE

na uzatvorenie nájomného vzťahu – prevádzka školského bufetu

Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa v zastúpení riaditeľom školy RNDr. Petrom Högerom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý má škola v správe zo dňa 01. 04. 2019, vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu – prenájom nebytových priestorov - prevádzka školského bufetu. Ponúkané priestory sa nachádzajú na prízemí budovy pri telocvični s plochou 17,5 m2. Priestory sú prispôsobené na prevádzku školského bufetu a majú samostatný vstup.V priestoroch je privedená pitná voda, elektrická energia, sú vymenené plastové okná.

K stiahnutiu

Publikované: 20.11.2020 | Zobrazené: 299

Partneri

Partnerské mestá