Svaliava

Mesto leží 30 kilometrov severovýchodne od Užhorodu, na ľavom brehu Latorice pod horou Sztrij, pri sútoku rieky Latorica s potokom Svaljava. Mesto je národnostne zmiešané. Žijú v ňom Rusíni, Nemci, Maďari a Slováci. Má približne 18 000 obyvateľov. Názov mesta je odvodený od slovanského slova szoly (soľ).

Svaljava je okresné mesto v Zakarpatskej oblasti vzdialenej 24 km severne od Mukačeva. Centrum mesta má podobu pozdĺžneho priestranstva so svetlou komunikáciou, obstavaného verejnými budovami, obchodmi a parkovou zeleňou. V časti mesta Bystryj možno uvidieť drevený kostol sv. Michala z roku 1588. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1263 pod menom Zoloa. Územie mesta bolo však obývané už od praveku. Našli sa tu nálezy z doby bronzovej.

V rokoch 1944 a 1945 v meste fungoval tzv. distribučný tábor (Sovjetský sústreďovací tábor), kde zomrelo viac ako 10 000 ľudí. Ich neoznačený hrob sa nachádza na kraji mesta. Väčšina pozbieraných ľudí zomrelo, alebo sa stratilo v ruských Gulagoch.
Rozvíjanie priateľských vzťahov a cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou významne prispieva k lepšiemu vzájomnému poznaniu a pochopeniu sa, k rozvoju obchodných, ekonomických a medziľudských vzťahov. Garanciou a potvrdením úspešného pokračovania vzájomných priateľských a dobrosusedských slovensko-ukrajinských vzťahov je aj existencia partnerských miest v Slovenskej republike a Ukrajine.

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestami Svaljava a Stará Ľubovňa bola podpísaná 2. októbra 1998.

 

Nastavenia cookies