North Augusta

North Augusta sa nachádza v nadmorskej výške 128 m n. m. Počet obyvateľov je 19 030.

V roku 1902 James Jackson vypracoval plány na 600 akrov, ktoré by vytvorili nové mesto. Najal tých najlepších dizajnérov z New Yorku, aby vytvorili dizajn tohto nového mesta - Severná Augusta. Kritici v meste Augusta mu povedali, že Fifth Street most by bol jediný prístup do mesta. James Jackson bol vizionár a pokračoval vo vízii, ktorú mal pre mesto.

Mesto North Augusta sa stalo skutočnosťou a bolo založené v roku 1906. Pôvodná rozloha bola približne 722 akrov. V roku 1951 sa konalo referendum a rozšírili sa jeho hranice na ploche 5139 akrov. Od roku 1951 má mesto cez 6000 akrov.

North Augusta sa nachádza v meste Aiken Country v juhozápadnej časti Južnej Karolíny a 67 míľ západne od Columbie, State Capitol. Rieka Savannah tvorí štátnu hranicu medzi Južnou Karolínou a Gergiou. Najlepšia časť minulosti zostáva v Severnej Auguste dnes, v zmesi s moderným postojom vytvoriť jedinečnú komunitu, ktorá má hrdosť na svoj záväzok, aby bola nezávislá s hlbokým pocitom spolupatričnosti a úspechu. Mesto North Augusta bolo predchodcom ďalších dvoch miest, ktoré sa nachádzajú v hlavnej oblasti North Augusta.

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestami North Augusta a Stará Ľubovňa bola podpísaná 8. marca 1996.

 

Nastavenia cookies