Báčsky Petrovec

Báčsky Petrovec (Srbsko) sa nachádza v južnej časti Báčky. Mesto je súčasne sídlom rovnomennej obce. Báčskopetrovská obec je rozlohou najmenšou obcou v Báčke a patria k nej tri dediny - Hložany, Kulpín a Maglić. Napriek tomu je to jediná obec v Srbsku s väčšinovým slovenským obyvateľstvom, keďže Slováci tvoria 66% z celkového počtu obyvateľov.

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2002 žije v Báčskom Petrovci 6727 obyvateľov. Väčšinu obyvateľov Báčskeho Petrovca tvoria Slováci - 82,4 %, čiže 5549 osôb. Za Slovákmi nasledujú Srbi, oveľa menej je Chorvátov, Maďarov, Čiernohorcov, Rómov, Rusínov a iných.

Báčsky Petrovec je historickým, kultúrnym a vzdelávacím centrom vojvodinských Slovákov, o čom svedčí rad vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní, ktoré v ňom sídlia už dlhé desaťročia, ba aj storočia.

K najvýznamnejším ustanovizniam, ktoré dnes pôsobia v Báčskom Petrovci patria Knižnica Štefana Homolu, Gymnázium Jána Kollára, Matica slovenská v Srbsku, Národné múzeum, Galéria Zuzky Medveďovej, Slovenské vydavateľské centrum, Kníhtlačiareň Kultúra, Slovenské vojvodinské divadlo, Galéria Karola Miloslava Lehotského, Ochotnícke divadlo VHV a pôsobia tu aj rozličné kultúrno-umelecké spolky, ako aj mnohé iné združenia a organizácie.

Už vyše deväťdesiat rokov sa tu usporadúvajú Slovenské národné slávnosti, medzinárodný divadelný festival Petrovské divadelné dni, stretnutia umelcov z oblasti vážnej hudby Jarné nôty, obecné hudobno-tanečné prehliadky, ako aj iné miestne kultúrne podujatia ako Deň Petrovca, Dni chmeľu a piva, Festival Spievaj, že si, spievaj.

Zmluva o partnerskej spolupráci medzi mestami Báčsky Petrovec a Stará Ľubovňa bola podpísaná 6. augusta 2011.

 

Nastavenia cookies