23.3.2021

OU-SL-PLO-2021001179-003PK Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav (pripravné konanie) v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa - lokalita Priemyselný areál

Partneri

Partnerské mestá