Vojenská expozícia Michala Strenka

Adresa: Zámocká ulica v Starej Ľubovni, za areálom skanzenu pod hradom Ľubovňa

Mob.: +421 948 519 477, +421 907 996 342
Email: info@noms.sk
Web: www.noms.sk

Návštevníkov chceme zaujať pútavou a modernou formou pri prehliadke realisticky vybudovaných zákopov, bunkrov, delostreleckých batérii a samotnej vojenskej techniky.

Časť expozície venujeme aktuálnym vojnovým konfliktom a pôsobeniu našich vojakov v týchto konfliktoch a jednotlivých mierových misiách. 

 

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU

- pripomenúť si pamiatku padlých v II. svetovej vojne a účasť našich rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete,

- zanechať odkaz pre súčasnú generáciu, že každá vojna prináša len skazu a úpadky, ktoré podlamujú prapodstatu ľudskej civilizácie a smerujú k zániku ľudstva ako celku,

- osloviť hlavne mladú generáciu, čo všetko vojna so sebou prináša a zároveň vekovo staršej generácii pripomenúť, že nikdy nesmieme zabudnúť na utrpenia našich rodičov a starých rodičov z vojny,

- vzdať pamiatku a hold osobnosti Michala Strenka, rodáka pôvodom z obce Jarabina

- prezentácia vojenskej historickej techniky 

- populárnou formou zaujať školskú mládež a ostatné vzdelanostné inštitúcie s ponukami organizovania zájazdov v našom regióne,

- udržiavať vybrané druhy techniky vo funkčnom stave tak, aby mohli byť nasadzované v regióne pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách na princípe dobrovoľnej záchrannej skupiny

Nastavenia cookies