Ľubovnianska knižnica

Adresa: Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/43 21 501
Mob.: 0911 879 017
Email: kniznica@kniznicasl.sk
Web: www.kniznicasl.sk

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni je v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a svoju činnosť vykonáva od 1. apríla 2002. Knižnica je regionálnou kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, kultúmo-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.

Výpožičný čas knižnice
Pondelok: 8:00 - 18:00
Utorok: 14:00 - 17:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 17:00
Piatok: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Ponor sa do sveta príbehov!

Nastavenia cookies