Ľubovnianske osvetové stredisko

Adresa: Námestie gen. Štefánika 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/43 239 83
Mob.: 0908 998 795
Email: osvetasl@nextra.sk
Web: www.osvetalubovna.sk

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni vzniklo v roku 1969. Je príspevkovou organizáciou Prešovského samosprávneho kraja. Hlavný poslaním strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne bohatstvo regiónu a organizovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov podľa ich záujmu a potrieb.

Plní nezastupiteľné poslanie pri vyhľadávaní, uchovávaní a dokumentovaní činnosti tvorcov miestnej kultúry. Pomáha súborom a jednotlivcom, vo svojej vzdelávacej činnosti sa usiluje o zvyšovanie vedomostí a zručností obyvateľov.

Charakterom svojej práce sa významnou mierou podieľa na príprave, tvorbe a realizácii regionálnej kultúry. Organizuje okresné, krajské a celoštátne súťaže, prehliadky, festivaly, výstavy doma i v zahraničí.

Nastavenia cookies