KLUB DÔCHODCOV

Dom kultúry, Námestie gen. Štefánika 6
Tel.: 052/43 210 69
Pravidelná činnosť: pondelok až piatok od 13.00 h do 15.00 h
Vedúca klubu: Mária Struková
Pri klube dôchodcov funguje:
SPEVÁCKA SKUPINA PRAMEŇ (každý pondelok od 13.00 h do 15.00 h)
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY (prvý štvrtok v mesiaci od 9.00 h do 13.00 h)

Nastavenia cookies