Pamätná izba Terézie Vansovej a (Našej) Vansovej Lomničky

Zriaďovateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Autori koncepcie: Štefan Popovič, Anna Dragannová, Eva Kollárová, Irina Nováková

Miesto: Galéria Provinčný dom, Námestie sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa

Kontakt: 052/77 816 08, kultura@staralubovna.sk

Otváracie hodiny: každý pracovný deň od 8.00 h do 16.00 h

V rámci 42. ročníka Našej Vansovej Lomničky - festivalu umeleckého prednesu žien - 16. októbra 2009 sprístupnilo Mesto Stará Ľubovňa v Galérii Provinčný dom Pamätnú izbu Terézie Vansovej a (Našej) Vansovej Lomničky.

PITVaNVL mapuje život Terézie Vansovej, spisovateľky, redaktorky a priekopníčky nášho ženského hnutia, ktorá časť svojho pohnutého života prežila v Lomničke pri Podolínci (okres Stará Ľubovňa) a tiež všetky ročníky festivaluumeleckého prednesu žien Vansovej Lomička, ktorý začal písať svoju históriu 19. novembra 1967 v Lomničke.

Súčasťou PITVaNVL je aj socha Terézie Vansovej z dielne sochárky Margaréty Horákovej.

Pamätná izba Terézie Vansovej našla svoje miesto

Štefan Popovič (1933 - 2013), zakladateľ festivalu Vansovej Lomnička, otváral 19. novembra roku 1967 prvú pamätnú izbu Terézie Vansovej v obci Lomnička. A rovnako uplynulý piatok 16. októbra (2009) prestrihol pásku v poradí už na štvrtej pamätnej izbe tejto spisovateľky a verejne činnej ženy i prierezov 41 ročníkov festivalu.

Len málokto vie, že prvá pamätná izba Terézie Vansovej bola práve v Lomničke. Pamätáte si ešte na ňu?
- No, bodaj by som si nepamätal, veď ja som sa podieľal na jej príprave. Bola robená v spolupráci s Múzeom v Poprade, vtedy sme patrili pod Popradský okres. A boli to zaujímavé zážitky. S dnes už nebohým doktorom Krišákom sme navštívili Maticu slovenskú v Martine, doniesli sme nejaké materiály, fotografie, zháňali sme knihy, dali nám tam nejaké vitríny... Bola to taká malá miestnosť, ktorú nám poskytol obecný úrad. Bola to ináč izba pripravená pre obecného pastiera, ale keď videli, že máme chuť čosi spraviť v Lomničke, tak nám túto izbu ponúkli.
Vieme, že prvá desiatka festivalových pokračovaní sa konala v Podolínci. Mala aj pamätná izba v Lomničke nejaké prepojenie s programom?
- V každom z týchto ročníkov bola organizovaná návšteva účastníčok v Lomničke, v programe sa vždy myslelo na návštevu pamätnej izby a v niektorých rokoch sa tam aj odovzdávali ceny, recitovalo sa dokonca v tej izbičke. Bolo to také utešené.
Stáli ste aj pri premiestnení izby do Podolínca?
- Trošku ma mrzí, že ani neviem, kedy zmizla, kedy prestala v Lomničke fungovať. Až neskôr som sa dozvedel, že Ľubovnianske múzeum pripravovalo v zrekonštruovanej renesančnej zvonici v Podolínci novú expozíciu. Bola tiež pekná, viac zameraná na samotnú Teréziu Vansovú, iba v tých vstupných častiach, kde sa prichádzalo po schodišti, boli exponáty, ktoré hovorili o recitačnom podujatí.
Tým sa ale putovanie pamätnej izby neskončilo, už mnohí si pamätajú jej slávnostné otvorenie v Gymnáziu v Starej Ľubovni.
- No predtým v rámci reštitúcií trvala Cirkev na vrátení zvonice v Podolínci a viem o tom, že niektoré veci z pamätnej izby boli z nej prenesené do tunajšieho múzea. V poradí 3. pamätná izba bola inštalovaná v gymnáziu na poschodí v roku 2001. Podieľal som na jej príprave, priniesol som tam aj veci z môjho súkromného archívu a spolu s Ankou Draganovou sme to tam pripravili. Malo to rovnako svoju výhodu. Aspoň študenti gymnázia, tí, ktorých to zaujímalo, mali blízko k týmto informáciám. Nakoniec tak ako ja osobne k tejto škole, pretože som tam roky pôsobil a učil slovenčinu.
Pamätná izba je dnes premiestnená do Provinčného domu a rozšírená o nové expozície. Má už svoje definitívne a najvhodnejšie miesto?
- Myslím, že už nebude putovať. Trošku mi to pripomína istú analógiu, ako tá naša Vansovej Lomnička putovala v prvých rokoch, raz bola v Podolínci, potom v Mlynčekoch, potom v Poprade a potom v Starej Ľubovni. Ako taká sirôtka. Ale mám radosť, že je tu, je to dobrý priestor. Trochu to treba zútulniť, aby tu bolo teplejšie hlavne v zime. Ale môžu tu prísť záujemcovia počas celého roka a pozrieť si spolu s izbou Jána Melkoviča aj izbu Terézie Vansovej. A verím, že sa podarí zámer mesta - prebudovať Provinčný dom na Dom umenia, čo bude naozaj dobré pre Starú Ľubovňu.
Bude sa izba ešte ďalej dopĺňať?
- Práve dnes na otvorení som sa dozvedel od riaditeľky Ľubovnianskeho múzea, že ešte majú nejaké veci uschované, tak sa teším, že sme tu ešte neskončili.
(hm, 2009)

Naša Vansovej Lomnička

Festival umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička je celoslovenská postupová súťažná prehliadka s medzinárodnou účasťou. Začala sa organizovať v roku 1967 v regióne Stará Ľubovňa na počesť spisovateľky a poprednej osobnosti ženského hnutia Terézie Vansovej, ktorá istý čas žila a tvorila v obci Lomnička pri Starej Ľubovni. Hlavnými organizátormi sú Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa. Cieľom festivalu je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien, realizácia žien v tejto oblasti a konfrontácia úrovne prednesov. Celoslovenský festival sa koná vždy v októbri v Starej Ľubovni. Súčasťou je slávnostné prijatie recitátoriek primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ, galaprogramy a iné sprievodné podujatia, na ktorých sa prezentujú okrem najlepších recitátoriek NVL aj mladé ľubovnianske talenty z rôznych oblastí umenia. Históriu Našej Vansovej Lomničky mapuje Pamätná izba Terézie Vansovej a Našej Vansovej Lomničky v Provinčnom dome. Po Terézii Vansovej je pomenované aj miestne gymnázium.

„Keď nepostavíme naše vedomosti do služby lásky, neuplatníme ich v snahe konať dobro pre iných, tak všetka tá múdrosť nemá ceny."
Terézia Vansová

Nastavenia cookies