Centrum voľného času

Centrum voľného času v Starej Ľubovni vzniklo v roku 1997 prechodom úloh a povinností z Domu detí a mládeže. Cieľom zariadenia je aktívne pôsobenie na deti, mládež a ich rodičov v oblasti voľnočasových aktivít. Organizuje pravidelnú záujmovú činnosť prostredníctvom krúžkov, klubov a otvorených klubov. Ďalej zabezpečuje príležitostnú záujmovú činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží, olympiád a prehliadok záujmovej činnosti. Počas prázdnin zabezpečuje prázdninové aktivity, detské tábory s dennou dochádzkou, krátkodobé pobyty v prírode, exkurzie, výlety, sústredenia pre účastníkov pravidelných aktivít a širokú verejnosť.
Okrem spomenutých aktivít sa venuje priebežnému vzdelávaniu pedagogických pracovníkov centra voľného času. Zabezpečuje a koordinujeme aktivity nielen vlastného zariadenia, ale metodicky pomáha aj občianskym združeniam pracujúcim s deťmi a mládežou v okolí. Cieľom je umožniť aktívne využívanie voľného času deťom a mládeži.
 

Nastavenia cookies