Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011063 27.4.2011 1.) Objednávame si u Vás vykonanie naviac prác na stavbe "Revitalizácia verejných... Pienstav, a. s. 00188034   
Detail Faktúra došlá Fa 6011092 25.10.2011 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... TRIPLE, s. r. o. 36837041  3 919,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o karanténnu stanicu psov EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň Mesta Stará Ľubovňa EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   120 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 000382/2012 21.6.2012 Daň z nehnuteľností na rok 2012 - lesné pozemky Obec Hniezdne   15,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2011 15.4.2011 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   691,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 k zmluve 148/2009 30.4.2012 Dodatok 2 k nájomnej zmluve č 148/2009 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 334/2010 18.5.2012 Dodatok 2 k zmluve o dielo č. 334/2010 - realizácia stavby: "Revitalizácia verejných... PIENSTAV, a. s.   1 328 494,63 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 5-2009 2.5.2012 Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov D.O.M. AG spol. s. r. o. 36480134  1 740,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 184/2009 30.12.2011 Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Marián Knapík - GOLD INVEST 37164767  1 008,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 328/2009 31.10.2011 Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 328/2009 KALKUL, s. r. o.   6 387,84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 3 k zmluve 13/2011 31.7.2012 Dodatok 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2011 Žofia Jarabinská   5 898,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 4 k zmluve 77/2007 30.12.2011 Dodatok 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov ŠTELKA, s. r. o. 36511714  2 220,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 163/2004 31.7.2012 Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 - Ľubovnianska knižnica Ľubovnianska knižnica   6 367,58 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 2124/2001 31.7.2012 Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2124/2001 - priestory na Nám. sv.... SOLAF, s. r. o., Štefan Leško   1 080,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 9 k zmluve 1 021/96 3.7.2012 Dodatok 9 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1 021/96 Firmentová Danka - MEDEA   2 904,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 206/2011 20.4.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 0078-PRB-2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR   10 390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k zmluve 420/2010 8.1.2013 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 420/2010 - "Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa" KORING, s. r. o.   2 695,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1 k 54/049/10 29.6.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 54/049/10 Dexia banka Slovensko, a. s. 31575951   
Nastavenia cookies