Zmluva č. Dodatok 2 k zmluve 334/2010

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Odberateľská
Číslo: Dodatok 2 k zmluve 334/2010    
Predmet : Dodatok 2 k zmluve o dielo č. 334/2010 - realizácia stavby: "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa. 
Partner: PIENSTAV, a. s.
IČO:
Adresa: Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 18.5.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 24.4.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1 328 494,63 EUR 
  Dodatok 2 k Zmluve o dielo 334/2010, Veľkosť: 2.56 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies