Objednávka č. 2011063

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: vyšlá
Číslo: 2011063    
Predmet : 1.) Objednávame si u Vás vykonanie naviac prác na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" - objekt SO 05.2 Parkovisko pod VÚB - výškova úprav šácht + prekládka verejného osvetlenia.

2.) Objednávame si u Vás vykonanie naviac prác na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Stará Ľubovňa" - objekt SO 05.2 Rekonštrukcia MK ul. Popradská - uličné cestné vpuste,značky, asfaltovanie prístupovej komunikácie pred vjazdom na parkovisko pod VÚB.
 
Partner: Pienstav, a. s.
IČO: 00188034
Adresa: Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum vystavenia: 26.4.2011 
Dátum zverejnenia: 27.4.2011 
  Obj 2011063 - text, Veľkosť: 101.13 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies