12.3.2018

Zámery na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa

Publikované: 12.3.2018 | Aktualizácia: 26.6.2018 | Zobrazené: 620

Partneri

Partnerské mestá