AMOS

Cieľom občianskeho združenia AMOS je finančná podpora mimoriadne talentovaných žiakov a žiakov študujúcich v zahraničí.

Združenie sa zameriava najmä na:
a.) finančnú podporu mimoriadne talentovaných študentov
b.) preplácanie cestovných nákladov pre študentov v zahraničí
c.) finančnú podporu pre študentov zo sociálne slabších rodín študujúcich v zahraničí (štipendium)
d.) jednorazové ocenenie za mimoriadne študijné výsledky formou finančného daru.

Číslo účtu: OTP Banka Slovensko, pobočka St. Ľubovňa, 7220217/5200 

Oficiálna stránka: www.ozamos.sk

Nastavenia cookies