Dychová hudba Ľubovnianka

DH Ľubovnianka vznikla v roku 1976. Prvým umeleckým vedúcim bol Otakár Michoněk zo Vsetína, ktorý začal vo vtedajšej Ľudovej škole umenia externe vyučovať hru na dychové nástroje. Riaditeľ školy Michal Kmeč bol veľmi ústretový. V priestoroch školy prichýlil aj dychovú hudbu a pomáhal pri jej prvých nácvikoch. A začalo sa technické a materiálne vybavovanie novovzniknutej dychovej hudby. V novembri 1976 dostali všetci členovia požiarnické rovnošaty. Opravili sa staré nástroje a za vtedajších 18 tisíc korún československých sa nakúpili nové. V okresných novinách boli uverejnené inzeráty na konkurz hráčov na dychové nástroje a spevákov. Podarilo sa sústrediť prvých hudobných amatérov z celého okresu.

„K umeniu vedie tŕnistá cesta," boli povzbudivé slová prvého dirigenta. Začiatky boli podľa pamätníkov úsmevné a ťažké. Amatérskych muzikantov bolo potrebné najprv naučiť základy hudobnej teórie a hrať na hudobných nástrojoch podľa notového zápisu. Prvý slávnostný nácvik a zakladajúca schôdza súboru boli 6. septembra 1976 v Ľudovej škole umenia za účasti predsedu Okresného národného výboru Štefana Pokrivčáka. Prvý koncert sa uskutočnil 22. októbra 1976 pri príležitosti volieb do národných výborov pred volebnými miestnosťami v Starej Ľubovni, Novej Ľubovni, Hniezdnom a Nižných Ružbachoch. Od založenia dychovej hudby Ľubovnianka prešli jej pomyselnými bránami desiatky hudobníkov, zmenili sa rovnošaty, súbor odohral desiatky koncertov doma i za hranicami Slovenska. Ľubovnianka sa stala blízkou ľuďom vo chvíľach veselých i smutných.

Súčasný dirigent a umelecký vedúci DH Ľubovnianka: Vasiľ Kuzmiak, 0904 322 198

 

Nastavenia cookies