Zbor pre občianske záležitosti Človek - človeku pri MsÚ

Tel.: 052/43 152 34
Zabezpečuje občianske obrady:
privítanie detí do života, sobáše, jubilejné sobáše, odobierky pred cirkevným sobášom, životné jubileá, občianske pohreby, stužkové slávnosti, pomaturitné stretnutia

Nastavenia cookies