Spolok triezvosti

Socioterapeutická skupina
Máte  problém s alkoholom, drogami alebo gamblingom ? 

Sme tu pre Vás! 

 

Stretnutia : Každý štvrtok od 17.00 do 19.00 h v priestoroch pod gréckokatolíckym chrámom Matky Ustavičnej Pomoci (KPC) na ulici Mierovej Stará Ľubovňa.
Tel : 43 218 51 od 16.00 h.

Syndróm závislosti na alkohole je choroba, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila medzi diagnózy v 50-tych rokoch minulého storočia. Napriek tomu je u nás na Slovensku hanbou touto chorobou ochorieť a ešte väčšou hanbou je liečiť sa z tejto choroby. Často sa stretávame s názorom, že si za ňu závislí na alkohole môžu sami. Ale je  to naozaj tak? 

Poslanie a ciele
Poslaním spolku  je vytvorenie širokého spoločenstva dobrovoľníkov v duchu kresťanských a humanitných ideálov, ktorí buď sami okúsili úskalia závislosti a dnes žijú triezvym a zdravým životným štýlom, ale aj ľudí, ktorí z iných dôvodov (najčastejšie podpora životného druha, rodinného príslušníka) podporujú a presadzujú život bez alkoholu alebo inej drogy. 
Základným poslaním spolku je aktívne presadzovať zásady života bez drog, propagovať zdravý životný štýl života, popularizovať myšlienky svojpomoci pri doliečovaní v oblasti závislosti na alkohole, drogách, hracích automatoch a iných omamných psychotropných látkach alebo iných nelátkových závislostiach.
Primárnym cieľom je realizovať konkrétne opatrenia na plnohodnotné zapojenie závislých osôb do reálneho života a pritom dôsledne uskutočňovať všetky formy sústavného dlhodobého doliečovania. V danom rámci tiež sprostredkovať a poskytovať rôzne poradenské služby a informácie nielen závislým, ale aj ich rodinným príslušníkom. Garantom činnosti je psychiater a klinický psychológ, s ktorými je laický terapeut spolku v pravidelnom kontakte. 
Spolok je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, rodinným príslušníkom  ale aj sympatizantom, ktorých cieľom je iniciatívne, osobným príkladom podporovať a propagovať triezvy a zdravý životný štýl.

Nastavenia cookies