Aktívny život, o.z.

Aktívny život, o.z. je združením občanov, ktorých spoločným úsilím je žiť plnohodnotný aktívny život a spoločne rozvíjať možnosti kultúrneho, športového, spoločenského vyžitia, aktívneho oddychu a vzájomnej pomoci.

Združenie bolo založené v Novej Ľubovni, ale postupne sa rozširuje aj do iných obcí, kde sa nájdu aktívni koordinátori, ktorí sú ochotní organizovať činnosť združenia.

Združenie organizuje vlastné podujatia, ale spolupracuje a podporuje aj iné subjekty pri organizovaní športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Podporuje a propaguje činnosť partnerov ale aj činnosť jednotlivých členov združenia a pomáha rozvíjať ich tvorivú a záujmovú činnosť.

Členom sa môže stať úplne každý, bez ohľadu na vek, pohlavie, záujmy, či čokoľvek iné. Každého radi privítame medzi nami. Stačí vyplniť formulár a všetky informácie o členstve prídu na váš mail.

Členské:
do 18 rokov zdarma
od 18 do 60 rokov 2 € / rok
od 60 rokov zdarma

Otvárajú sa nové možnosti športovania a trávenia voľného času pre obyvateľov nášho mesta. Je to aj pre tých, ktorí nemajú čas alebo zamestnanie na pravidelnú činnosť, ale občas si chcú zašportovať alebo zmysluplne vyplniť voľný čas.

Ak vás činnosť združenia zaujala, máte nejaký nápad čo by sa mohlo v meste realizovať a ste ochotný pridať ruku k dielu, napíšte nám alebo nás kontaktujte na našej adrese.

Kontaktné údaje:
Aktívny život, o.z.
Aktívne centrum Stará Ľubovňa

Námestie gen. Štefánika 6
064 01 Stará Ľubovňa

Šéf združenia: Mgr. Jozef Jendrichovský, tel.: 0911 794 174,
email: aktivnyzivot@aktivnyzivot.sk
web-stránka: www.aktivnyzivot.sk

Nastavenia cookies