Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011002 3.2.2011 Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba ZENIT v.o.s.   884,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011003 3.2.2011 Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... SLOBYTERM spol. s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 2011004 3.2.2011 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.   102,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011005 3.2.2011 Objednávame si u Vás "Lekársky nález" pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (52 sôb) Hovanová Mária, MUDr.   780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011006 3.2.2011 Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... Dragannová Anna - dragAnna   830,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011007 3.2.2011 Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... Verejnoprospešné služby, p.o    
Detail Objednávka vyšlá 2011008 3.2.2011 Objednávame si u Vás poháre a šalky CORA, Šifra Jozef, Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011009 3.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... Arendáč Jozef Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011010 3.2.2011 Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ Geodézia, A-D    
Detail Objednávka vyšlá 2011011 3.2.2011 Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia COMCAS, s.r.o.   517,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011012 3.2.2011 Objednávame si u Vás súpisné čísla - tabuľky Smaltovňa Mišík    
Detail Objednávka vyšlá 2011013 3.2.2011 Objednávame si u Vás informačný plagát Marek Kollár - firma RICON   191,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011014 3.2.2011 Objednávame si u Vás opravu podlahy Pečarka Peter    
Detail Faktúra došlá 100002961 3.2.2011 OF - vyúčtované služby za rok 2008 Digital Visions, spol. s.r.o.   55,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 32011 3.2.2011 OF - vyúčtované služby za rok 2008 Štupák Ján Ing.   40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190000064 3.2.2011 Stravné lístky zamestnanci Vaša stravovacia,spol. s.r. o.   5 727,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 6552671491 3.2.2011 Poistné ... Kooperatíva poisťovňa   1 637,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 718492011 3.2.2011 Spotreba materiálu AJFA+AVIS   48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9101880 3.2.2011 Telekom. a poštové služby Prvá internetová, s.r.o   17,93 EUR