Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011001 3.2.2011 skartovací prístroj SHM 90S ZENIT v.o.s.   139,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011002 3.2.2011 Opravu podlahy predajne Zenit v objekte na Ul. letnej č. 6 OD Družba ZENIT v.o.s.   884,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011003 3.2.2011 Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... SLOBYTERM spol. s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 2011004 3.2.2011 Objednávame si u Vás výrobu vizitiek EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o.   102,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011005 3.2.2011 Objednávame si u Vás "Lekársky nález" pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (52 sôb) Hovanová Mária, MUDr.   780,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011006 3.2.2011 Objednávame si u Vás tlaè Kalendára kultúrnych, športových a spoloèenských podujatí na... Dragannová Anna - dragAnna   830,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011007 3.2.2011 Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... Verejnoprospešné služby, p.o    
Detail Objednávka vyšlá 2011008 3.2.2011 Objednávame si u Vás poháre a šalky CORA, Šifra Jozef, Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011009 3.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... Arendáč Jozef Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011010 3.2.2011 Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ Geodézia, A-D    
Detail Objednávka vyšlá 2011011 3.2.2011 Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia COMCAS, s.r.o.   517,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011012 3.2.2011 Objednávame si u Vás súpisné čísla - tabuľky Smaltovňa Mišík    
Detail Objednávka vyšlá 2011013 3.2.2011 Objednávame si u Vás informačný plagát Marek Kollár - firma RICON   191,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011014 3.2.2011 Objednávame si u Vás opravu podlahy Pečarka Peter    
Detail Faktúra došlá 100002961 3.2.2011 OF - vyúčtované služby za rok 2008 Digital Visions, spol. s.r.o.   55,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 32011 3.2.2011 OF - vyúčtované služby za rok 2008 Štupák Ján Ing.   40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190000064 3.2.2011 Stravné lístky zamestnanci Vaša stravovacia,spol. s.r. o.   5 727,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 6552671491 3.2.2011 Poistné ... Kooperatíva poisťovňa   1 637,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 718492011 3.2.2011 Spotreba materiálu AJFA+AVIS   48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9101880 3.2.2011 Telekom. a poštové služby Prvá internetová, s.r.o   17,93 EUR 
Nastavenia cookies