Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 221/2011 20.7.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Igor Sardyha   1 015,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 192/2011 25.7.2011 poskytovanie sociálnej služby Štefánia Burianová    
Detail Zmluva Dodávateľská 202/2011 25.7.2011 zrušenie predkupného práva na byt František Porčogoš    
Detail Objednávka vyšlá 2011137 2.8.2011 Objednávame si u Vás vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou v rámci XX.ročníka Ľubovnianskeho... Štefánia Matejová   1 580,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 219/2011 8.8.2011 Kúpna zmluva Silvester Vilk   557,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 240/2011 10.8.2011 Zmluva o spolupráci medzi obcou Báčsky Petrovec, Republika Srsbsko a mestom Stará Ľubovňa,... Obec Báčsky Petrovec    
Detail Faktúra došlá 1/2011 19.8.2011 Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 07. 04.... Vladimír Harman   3 800,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 193/2011 25.8.2011 Zmluva o dočasnom užívaní pozemku - pozemok určený na umiestnenie obchodného zariadenia -... MEDIAPRESS Poprad, s. r. o.   328,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 225/2011 25.8.2011 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku JUDr. Vladimír Koman a JUDr. Viera Komanová   8,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 249/2011 26.8.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov JUDr. Gábor Száraz a JUDr. Miriam Szárazová   384,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011154 26.8.2011 Objednávame si u Vás programy na XX. Ľubovniansky jarmok SALEMARK - sales and marketing managment   3 020,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 258/2011 31.8.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov - pivničné priestory v objekte na Nám. gen. Štefánika... Ing. Jozef Guľáš   240,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 62/2011 29.9.2011 je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov Ing. Vladislav Dufala   422,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 218/2011 29.9.2011 je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemku Jozef Dunka, Justína Dunková   366,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 129/2011 4.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Oliver Suchý ....   145,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 237/2011 4.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Karol Tokarčík   185,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 316/2011 6.10.2011 o poskytovaní sociálnej služby Anna Polomčáková    
Detail Zmluva Odberateľská 315/2011 10.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľností Milan Šoltýs   930,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 265/2011 19.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Mgr. Peter Sokol   115,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 270/2011 19.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Ladislav Varga   528,00 EUR 
Nastavenia cookies