Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 272/2011 19.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Eva Müllerová   200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 346/2011 19.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Štefánia Blažovská   1 380,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011213 21.10.2011 Objednávame si u Vás vykonania udržiavacich prác na obj. č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ v... Rinkovský Milan - Kolkáreň   2 864,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 353/2011 23.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľností Ing. Viliam Kasperkevič   6 600,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 348/2011 25.10.2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny    
Detail Zmluva Dodávateľská 267/2011 26.10.2011 Zmluva o zámene pozemkov Mgr. Miroslav Matviak a Bc. Adriana Matviaková    
Detail Zmluva Dodávateľská 354/2011 27.10.2011 Kúpna zmluva - predmetom je odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Mgr. Katarína Tomková   515,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 269/2011 27.10.2011 Kúpna zmluva, ktorej predmetom je odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov Michal Firment a Helena Firmentová   464,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 328/2009 31.10.2011 Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 328/2009 KALKUL, s. r. o.   6 387,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275/2011 10.11.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Ján Gabrišák a Marta Gabrišáková   485,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 356/2011 10.11.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková   685,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 358/2011 10.11.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Jozef Repka a Katarína Repková   595,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 16.11.2011 Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 7. 4.... Vladimír Harman   3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 273/2011 18.11.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Michal Lešiga a Margita Lešigová   1 235,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z073/4.2/2011 7.7.2011 Rozhodnutie o zmene projektu - Kompostáreň SĽ Ministerstvo ŽP SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Z0734.2/2011 7.7.2011 Predmet podpory k Rozhodnutiu o zmene projektu č. Z073/4.2/2011 MŽP SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 384/2011 2.12.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby Paulína Barlíková    
Detail Zmluva Odberateľská 357/2011 7.12.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová   1 330,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 274/2011 7.12.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku Michal Buchovecký a Anna Buchovecká   815,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 345/2011 26.10.2011 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku Ján Potanka   1 160,34 EUR 
Nastavenia cookies