Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská xx/2011 4.4.2011 o nájme nebytových priestorov Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska   1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská xy/2011 4.4.2011 o nájme nebytových priestorov Maroš Matoľák,   144,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 6 6.4.2011 Práva a povinnosti štatutárneho zástupcu Ministerstvo hospodárstva SR    
Detail Zmluva Odberateľská xx/2011 7.4.2011 Zrušenie predkupného práva na byt Miroslav Pružinský    
Detail Zmluva Odberateľská /2010 8.4.2011 zrušenie predkupného práva na byt Silvia Porčogošová    
Detail Zmluva Dodávateľská dod. č. 4 9.4.2011 Poistenie nehnuteľnosti Kooperativa    
Detail Zmluva Odberateľská 54/2011 13.4.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti František Barnovský   190,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/2011 13.4.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľností Anna Tomašková   513,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2011 15.4.2011 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   691,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 103/2011 15.4.2011 Úhrada nákladov spojených s poskytnutím úveru PIENSTAV, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2011 15.4.2011 Dodávka spotrebného materiálu COMCAS, s. r. o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2011 15.4.2011 Dodávka PC COMCAS, s. r. o.    
Detail Zmluva Odberateľská 104/2011 15.4.2011 Poskytnutie finančných prostriedkov PIENSTAV a. s.   277 307,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 102/2011 15.4.2011 Poskytnútie úveru Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011055 15.4.2011 Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu. Tatranský korzár    
Detail Zmluva Dodávateľská 105/2011 15.4.2011 O ZRIADEN Í Z Á LO Ž N É HO PR Á VA K NEHNUTE Ľ NOSTIAM TEAM - T spoločnosť s ručením obmedzeným    
Detail Zmluva Dodávateľská /2011 18.4.2011 o bežnom bankovom účte VÚB a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2011 18.4.2011 protokol o odovzdaní pozemkov Slovenská republika – Obvodný úrad Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Odberateľská 61/2011 18.4.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľnosti Agrostav, stavebno-obchodné družstvo   1 180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 18.4.2011 Kúpa pozemku Viktória Alexíková   1,00 EUR 
Nastavenia cookies