Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9101881 3.2.2011 Telekom. a poštové služby ... Prvá internetová, s.r.o   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 6561625569 3.2.2011 Poistné Kooperativa poisťovňa   141,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 330167 3.2.2011 Ostatné služby Prešovský samosprávny kraj   368,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211 3.2.2011 Stravovanie DD ... Domov pre seniorov   575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590084105 3.2.2011 Palivo - Fabia MsP SLOVNAFT , a.s.   53,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 110023 3.2.2011 Výpočtová technika COMCAS, s.r.o.   1 020,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110015 3.2.2011 Výpočtová technika COMCAS, s.r.o.   715,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8400049234 3.2.2011 Plyn SPP - distribúcia, a.s.   405,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2011 13.1.2011 Poskytnutie dotácie Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa   150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 28.1.2011 Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby Legal Tender s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Stesňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Eduard Stesňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 2.2.2011 Dotáciu na spoločensko- športové podujatie EURÓPSKY POHÁR PSÍCH ZÁPRAHOV 2011 Športový klub BKM Obnova Bardejov   100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2011 7.1.2011 Právne služby. JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   450,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/2011 28.1.2011 Prenájom nebytových priestorov Žofia Jarabinská, Letná č. 6   4 270,97 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 16/2011 2.2.2011 Prenájom nebytových priestorov Ing. Ján Tiža, Levočská č. 3, Stará Ľubovňa   2 197,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 79/2010 dodatok 11.2.2011 Spoločný stavebný úrad Obce okresu Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 4.2.2011 Záchranný archeologický výskum na území stavby „ Revitalizácia verejných... Múzeum v Kežmarku    
Detail Objednávka vyšlá 2011024 18.2.2011 Objednávame si u Vás vytýčenie podzemn. telekomunik. káblov pre stavbu: "Revitalizácia... Slovak Telecom, a. s.    
Detail Objednávka vyšlá 2011025 18.2.2011 Objednávame si u Vás recepciu - workshop "Fóru leto 2011 Muszyna - SĽ" Hotel Ľubovňa   200,00 EUR 
Nastavenia cookies