Objednávka č. 2011009

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: vyšlá
Číslo: 2011009    
Predmet : Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty - sídl. Východ Stará ¼ubovòa" 
Partner: Arendáč Jozef Ing.
IČO:
Adresa:
Dátum vystavenia:  
Dátum zverejnenia: 3.2.2011 
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies