EKOS spol. s r. o.

Názov spoločnosti: EKOS spol. s r. o.
Rok založenia: 1997
Konateľ/riaditeľ: RNDr. Ján Kundľa

KONTAKT
Sídlo firmy (adresa): Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052/42-611-11
Fax: 052/42-611-13
WEB: www.ekos-sl.sk
EMAIL: ekos1@stonline.sk

Fakturačné údaje
IČO: 36 168 475
IČ DPH: -
Bankové spojenie: -

 

Stručný popis činnosti:

EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa je obchodná spoločnosť, ktorá v súlade s predmetom svojej činnosti a finančno-podnikateľským plánom, schváleným orgánmi spoločnosti, vykonáva podnikateľskú činnosť a aktivity s cieľom dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku v regióne okresu Stará Ľubovňa a časti okresu Kežmarok.

EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa od svojho vzniku 1.1.1997 zabezpečuje komplexné služby v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v starostlivosti o verejnú zeleň, zabezpečuje správu mestských lesov, správu oddychovej rekreačnej zóny Lesoparku v Starej Ľubovni a informačné aktivity, ktoré sú zamerané na podporu a rozvoj separovaného zberu odpadov, kde v rámci projektu TRIZUS spoločnosť zabezpečuje realizáciu separovaného zberu surovín z odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a podnikateľskými subjektami.

Dva krát ročne podľa zvozových okruhov a objednávok obcí, realizuje zber veľkoobjemových odpadov a nebezpečných odpadov.

 

Nastavenia cookies