Marmon, s.r.o

Názov spoločnosti: Marmon, s.r.o
Rok založenia: 2006
Konateľ/riaditeľ: Pavol Kocurko

KONTAKT
Sídlo firmy (adresa): Námestie sv. Mikuláša č.21
Telefón:  052 4321713 
Fax:  052 4321713 
WEB: www.marmon.sk
EMAIL: marmon@staralubovna.sk
 
Fakturačné údaje
IČO:
  36515469
IČ DPH: SK2022157907
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Obchodná č.2, 064 01 Stará Ľubovňa; č.účtu: 2148559459/0200

Stručný popis činnosti: 
Agentúra Marmon, s.r.o. má okrem správy mestského Informačného centra aj dva objekty, ktoré sú (hlavne počas leta) využívané na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí, ktoré oživujú život v meste - Stredoveký vojenský tábor a Dom ľubovnianskeho mešťana.
Medzi každoročné podujatia patrí májová Hromadná stredoveká bitka, ktorá sa teší aj zahraničnej účasti šermiarských skupín. Ďalej je to tajomná júnová noc Jánskych ohňov alebo hudobné popoludnie MUSEfestu, ktoré sa koná v septembri. Babie leto je tiež tradične sprevádzané divadelným popoludním, ktoré ukončuje letnú turistickú sezónu. Počas leta je vo Vojenskom tábore lákadlom stála šermiarska scéna, ale taktiež možnosť pozrieť si niekoľko druhov dravých vtákov. Tábor počas celého leta slúži predovšetkým stovkám detí, ktoré do jeho areálu chodia prežiť letné detské tábory.
Dom ľubovnianskeho mešťana ponúka doplnenie prehliadky životnej úrovne ľudí v minulosti, kde popri expozícii hradu a skanzenu ponúka ukážku života strednej meštianskej vrstvy. Okrem toho sa v priestoroch domu konajú príležitostné podujatia komornejšieho charakteru (Stredy na povale, cyklus stretnutí Pod povrchom..) Zároveň agentúra rozbieha užšiu spoluprácu so školami, kde bude Dom mešťana k dispozícii pre vyučovanie hodín priamo v múzeu, a to zážitkovou metódou.
Okrem toho organizuje, alebo spoluorganizuje výstavy v galérii mesta a pôsobí v oblasti regionálneho rozvoja, kde vypracováva žiadosti o granty z fondov EÚ a zároveň sa venuje projektovému manažmentu pri ich implementácii.
Nastavenia cookies