Verejnoprospešné služby

Názov spoločnosti: Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa
Rok založenia: -
Riaditeľ: Ing. Ľubomír Krett

KONTAKT

Sídlo firmy (adresa): Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón:  052 43 211 86 
Fax: 052 43 220 95
WEB:-
EMAIL: krett@vps-sl.sk

Fakturačné údaje

IČO:  31953492
IČ DPH: SK2020713288
Bankové spojenie: 6634602/0200 VÚB Stará Ľubovňa

Stručný popis činnosti:

- čistenie verejných priestranstiev mesta Stará Ľubovňa

- čistenie, údržba a prevádzka miestnych komunikácií a chodníkov
- údržba a prevádzka verejného osvetlenia
- čistenie, opravy detských ihrísk, areálu zdravia a iných objektov mesta v zmysle objednávok správcu týchto objektov
- údržba mestskej fontány
- údržba a prevádzka mestských cintorínov a preprava zosnulých
- kompexné pohrebné služby a predajňa pohrebných služieb
- služby v oblasti dopravy pre vlastné potreby
- čistenie uličných vpusti
- vykonávanie malých stavieb pre vlastné potreby a potreby mesta
- elektroúdržbárske práce
- požičiavanie stavebných mechanizmov a zariadení, prenájom nebytových priestorov
- zámočníctvo
- práce oprávarenskej a údržbarskej povahy všetkého druhu na majetku mesta Stará Ľubovňa
- údržba a prevádzka futbalového štadióna

Nastavenia cookies