Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.

Názov spoločnosti: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.
Rok založenia: 2002
Údaje o základnom imaní: 6 639 EUR
Konateľ/riaditeľ: Mario Veverka

  
KONTAKT
Sídlo firmy (adresa): Nám.gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 231 80, 0915 903 015
Fax:  052 42 845 81
WEB:  
www.lms.sk   (stránka sa momentálne pripravuje)
EMAIL:
lms@slmedia.sk, noviny@slmedia.sk, televizia@slmedia.sk

 
Fakturačné údaje
IČO:
  36 477 206
IČ DPH:  2021628246
Bankové spojenie: 1577294554/0200

Stručný popis činnosti:  
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., je obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je Mesto Stará Ľubovňa. Firma je vydavateľom týždenníka Ľubovnianske noviny a držiteľom licencie na televízne vysielanie, zároveň vysielateľom vlastných TV programov, obrazových správ, videotextu a teletextu pod značkou Ľubovnianska televízia.

Ďalšou službou ĽMS, s.r.o. určenou samospráve a občanom je od septembra 2004 tvorba a z časti aj administrácia oficiálnej internetovej strany Mesta Stará Ľubovňa (
www.staralubovna.sk). 
Obchodná spoločnosť zabezpečuje komplexný spravodajský servis lokálneho významu, sprostredkováva predovšetkým informácie o dianí a činnosti samosprávy, investičných, kultúrnych, spoločenských či športových aktivitách mesta. Prostredníctvom dostupných informačných zdrojov ponúka priestor pre obyvateľov Starej Ľubovne i blízkeho okolia, pre ich názory, postrehy či upozornenia, a tým sa podieľa na budovaní otvorenej spoločnosti  s motiváciou prebudiť záujem o veci verejné. Súčasťou činnosti spoločnosti sú komerčné aktivity, tvorba a uverejňovanie reklamy a inzercie pre fyzické i právnické osoby.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies