Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011003 3.2.2011 Objednávame si u Vás údržbu na vodovodných a kanalizačných potrubiach, vykurovacích... SLOBYTERM spol. s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 2011007 3.2.2011 Objednávame si u Vás odvoz štrku v množstve cca 200 m3 uskladneného v rámci povodní 2010 z... Verejnoprospešné služby, p.o    
Detail Objednávka vyšlá 2011008 3.2.2011 Objednávame si u Vás poháre a šalky CORA, Šifra Jozef, Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011009 3.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu "26 b. j. - nájomné byty -... Arendáč Jozef Ing.    
Detail Objednávka vyšlá 2011010 3.2.2011 Objednávame si u Vás zameranie èasti pozemku - ZŠ Geodézia, A-D    
Detail Objednávka vyšlá 2011012 3.2.2011 Objednávame si u Vás súpisné čísla - tabuľky Smaltovňa Mišík    
Detail Objednávka vyšlá 2011014 3.2.2011 Objednávame si u Vás opravu podlahy Pečarka Peter    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 28.1.2011 Mandatná zmluva na vykonanie verejného obstarania zhotoviteľa tejto stavby Legal Tender s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Stesňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 12.1.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Eduard Stesňák    
Detail Zmluva Odberateľská 79/2010 dodatok 11.2.2011 Spoločný stavebný úrad Obce okresu Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 4.2.2011 Záchranný archeologický výskum na území stavby „ Revitalizácia verejných... Múzeum v Kežmarku    
Detail Zmluva Odberateľská dod. č. 6 14.2.2011 Prenájom nebytových priestorov Piváreň „ESTO“ Letná č. 6, Stará Ľubovňa 37681494   
Detail Objednávka vyšlá 2011016 18.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie znaleckého posudku - bývalá Obch. akadémia -... Ing. Ján Štupák 33084475   
Detail Objednávka vyšlá 2011017 18.2.2011 Objednávame si u Vás revíziu a nastavenie zabezp. systému v objekte MsÚ Security Equipment 10770071   
Detail Objednávka vyšlá 2011021 18.2.2011 Objednávame si u Vás vypracovanie GO plánov. Heretik Milan - Geodet 34312498   
Detail Objednávka vyšlá 2011024 18.2.2011 Objednávame si u Vás vytýčenie podzemn. telekomunik. káblov pre stavbu: "Revitalizácia... Slovak Telecom, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2011 18.2.2011 O poskytovaní sociálnej služby a to opatrovateľskej služby Mária Thyriová    
Detail Objednávka vyšlá 2011026 18.2.2011 Objednávame si u Vás občerstvenie na recepciu - workshop "Fórum leto 2011 Muszyna - SĽ" Norbert Frank, Euroinf-Tatry, Salaš u Franka 31002463   
Detail Zmluva Záložná 21/2011 22.2.2011 Na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č. 3696...
Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Nastavenia cookies