Zmluva č. 21/2011

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

Typ: Záložná
Číslo: 21/2011    
Predmet : Na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č. 3696 katastrálne územie Stará Ľubovňa.
 
Partner: Štátny fond rozvoja bývania
IČO: 31749542
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.2.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.2.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zalozna_zmluva_26_b_j_sfrb.pdf, Veľkosť: 355.21 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies