Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa 2013-2020

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa 2013-2020" bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15.11.2012, číslo uznesenia 412. Koncom každého roka sa v rámci prípravy Akčného plánu - Rozvojového plánu mesta na bežný rok Vaše pripomienky a doplnenia vyhodnotia a v prípade potreby bude Mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na aktualizáciu Programu.

 

Úvod   - Obsah - Oblasti

1 A Výpis z uznesenia MsZ o schválení

1 D - Technická infraštruktúra-doprv. kom., IS

2 D - Infraštruktúra bývania

3 D - Infraštruktúra pre investorov

4 D - Sociálna oblasť a prevencia kriminality

5 D - ROM agenda

6 D - Šport

7 D - Školstvo a rozvoj mládeže

8 D - CR a medzinárodná spolupráca

9 D - ŽP

10 D - Informatizácia spoločnosti

11 D - Kultúra, tradície, významné osobnosti

Dotaznik PHaSR

Nastavenia cookies