Program rozvoja mesta 2015-2020

 Uznesením č. 231 z 10.12.2015 bola schválená aktualizácia PHaSR vrátane zmeny názvu dokumentu "Program rozvoja mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015-2020".

 

PRM 2015 - 2020 - schválený dokument

PRM 2015 - 2020 - oblasti rozvoja

PRM 2015 - 2020 - uznesenie MsZ

 

Nastavenia cookies