Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov

volebné obdobie 2018 - 2022

a) predseda: MUDr. Peter Bizovský, MPH
b) členovia - poslanci: JUDr. Rastislav Stašák, Mgr. Michal Šipoš, Mgr. Ján Tomus

Náplň práce komisie:

  • kontroluje doručenie a úplnosť doručených „Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov" v zmysle čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
  • preveruje podnety a zistenia súvisiace s porušením príslušných ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov pri výkone funkcie primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva

OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV - tlačivo tu

Zasadnutia komisie:

DÁTUMZÁPISNICA
01.04.2019zápisnica
02.07.2019zápisnica
11.05.2020zápisnica

volebné obdobie 2014 - 2018

a) predseda: MUDr. Peter Bizovský, MPH
b) členovia - poslanci: Mgr. Michal Dic, RNDr. Valent Jaržembovský, JUDr. Rastislav Stašák, Mgr. Michal Šipoš

K stiahnutiu