19.2.2024

VOĽBY do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím zo dňa 09.02.2024

vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia:

Deň konania volieb:  08.06.2024

Čas konania volieb:  07.00h - 22.00h

Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií: 09.04.2024 ( do 24.00h)

Oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie je možné podať:

a) v listinnej forme na adresu: Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa ( poštou alebo osobne do podateľne MsÚ)

b) elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk alebo katarina.pavelcakova@staralubovna.sk 

Obyvatelia s trvalým pobytom Stará Ľubovňa bez ulice, patria do volebného okrsku č. 1, Provinčný dom, Nám.sv. Mikuláša 12, Stará Ľubovňa.

Všetky potrebné informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú zverejnené na stráneke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-ep 

 

K stiahnutiu

Publikované: 19.2.2024 | Aktualizácia: 7.3.2024 | Zobrazené: 758

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies