Ján Kubašek

Ján Kubašek sa narodil 15. 4. 1885 v Starej Ľubovni. Po ukončení ľudovej školy v rodisku navštevoval gymnázium v Podolínci a v Spišskej Novej Vsi, kde roku 1902 zmaturoval. V októbri 1902 odišiel do USA, kde pracoval ako bankový úradník v Olyphante. Roku 1908 sa rozhodol pre kňazské povolanie. V roku 1912 absolvoval štúdium teológie v Arcibiskupskom seminári sv. Jozefa v Yonkers. Za kňaza bol vysvätený 14. 2. 1919.

Ako kaplán pôsobil v slovenskej farnosti Najsvätejšej Trojice v Yonkers. Neskôr bol poverený jej správou, kde potom pôsobil až do svojej smrti 16. 6. 1950. Bol to neobyčajný pracovitý kňaz - národovec. Bol aktívny v slovenských spolkoch. Písal do krajanskej tlače. Bol jej spoluzakladateľom a v rokoch 1915 - 1919 predsedom Združenia slovenských katolíkov. Za jeho predsedníctva začal vychádzať tlačový orgán združenia - Dobrý pastier, do ktorého aj sám prispieval. Písal aj do iných slovenských časopisov - Jednota, Katolícky Sokol, Slovák v Amerike, Národné noviny. Pri kostole vo svojej farnosti postavil kláštor pre rehoľné sestry - dominikánky a modernú budovu osadnej školy. V roku 1927 oslepol, ale v pastorácii naďalej pokračoval. Od pápeža Pia XI. dostal osobitný dišpenz, slúžiť sv. omšu na česť Panny Márie, ktorej text sa naučil naspamäť. Pri 25. výročí jeho kňazskej vysviacky vysoko ocenil jeho prácu newyorský arcibiskup kardinál Patrick Hayes týmito slovami: "Tento kňaz vidí viac ako my, lebo hľadí na svet očami ducha."

Ján Kubašek za prvej svetovej vojny stál v popredí úsilia o získanie samostatnosti Slovákov. Mal čulé styky s T. G. Masarykom a M. R. Štefánikom. Zorganizoval stretnutie slovenských kňazov so Štefánikom 20. 9. 1917 v New Yorku. Štefánik a Masaryk listom z 20. 11. 1918 sa zaviazali, že nový štát bude rešpektovať práva katolíckej cirkvi. Kubašek bol jedným zo signatárov Pittsburgskej dohody.

Ján Kubašek
Nastavenia cookies