Wojtech Pruskovský

O tomto vzdelancovi a mešťanovi Starej Ľubovne vieme málo. Nevieme kde a kedy sa narodil. Vieme, že ako mladík absolvoval Veľkú krakovskú akadémiu. Jeho meno sa prvýkrát spomína v mestskej knihe zmlúv v roku 1646, kde figuruje ako richtár. V tom istom roku sa jeho pričinením mení úradný jazyk mestského magistrátu z nemeckého na poľský a poľština sa používa v písomnostiach mesta až do 19. storočia.
Wojtech Pruskovský vlastnil slušnú zbierku kníh, ktorú pri poslednej vôli odkazuje synovi Stanislavovi a nabáda ho k štúdiám na tej istej škole ako vyštudoval on. Nevieme, či ho syn počúvol, ale v roku 1691 sa Stanislav stáva richtárom mesta. Manželku Wojtecha Pruskovského nepoznáme, ale vieme, že mal dvoch synov. Starší Štefan sa venoval obchodu a mladší, už spomínaný Stanislav, mal ísť študovať. Okrem synov mal dve dcéry staršiu Hanušu a mladšiu Žofiu, ktorá sa vydala za správcu majetku kapitána hradnej posádky v Chmeľnici - pána Piatkovského.
Wojtech Pruskovský zomrel 28. mája 1669 a je pochovaný v hrobke pod kostolom.

Nastavenia cookies