Ján Kravs

Presný dátum narodenia Jána Kravsa nepoznáme. Historické fakty však posúvajú tento dátum do prvej polovice 16. storočia. Jeho rodičia Jakub a Margaréta boli mešťanmi Starej Ľubovne. V historických materiáloch sa objavuje najmä jeho otec, ktorý bol už v roku 1520 členom mestskej rady a v rokoch 1546, 1549, 1551, 1554 a 1560 zastával aj úrad richtára.

Ján Kravs bol zvolený do mestskej rady v roku 1566 a 1667. Potom sa už v materiáloch mestského magistrátu nespomína. Zrejme už v tom čase odišiel do služieb spišského starostu na hrad Ľubovňa, kde bol neskôr menovaný do funkcie provizora (správcu) hradu. Jeho prvou manželkou sa v tom čase stala Anna Wolkensteinova, ktorá zomiera v roku 1594. Pri príležitosti jej úmrtia bol kežmarským vzdelancom Jánom Frolichom napísaný zborník.

Dva roky predtým získal Ján Kravs od cisára Rudolfa II. šľachtický titul potvrdený armalesom 18.februára 1592, ktorý mu bol slávnostne odovzdaný na generálnej kongregácii v Levoči 6.septembra 1593. Dostal aj rodinný šľachtický erb, ktorý je v knihe erbov "Liber amikorum" v roku 1616 opísaný takto: Modrý štít so zlatou listovou korunou, na ktorej stojí biely pelikán s červeným zobákom, kŕmiaci tri mláďatá. Ta istá figúra je aj klenotom erbu. Prikrývadla sú strieborno červené. Už len získanie šľachtického titulu svedčí o výnimočnosti rodáka zo Starej Ľubovne, podľa ktorej si zvolil aj predikát "de Lublo"

V písomných materiáloch sa spomína v roku 1614, kedy sa žení s Annou Segedy a hneď po svadbe odchádza do Košíc. Neskôr sa presťahoval do Trnavy, kde podľa archívnych záznamov zomrel niekedy medzi 15.augustom 1620 a 22.augustom 1622.

Nastavenia cookies